Istoric
Primaria HarsovaIstoric Istoric

Remus Opreanu informează in 1878-1879 în rapoartele sale către Ministerul de la București: "Hârșova are local de școală din piatră cu patru camere…" și că școala funcționează regulat. Vasile Helgiu, revizor școlar, monograf al învățământului dobregean arată că în anul școlar 1879-1880, școala primară urbană de stat din Hârșova își are învățătorul său oficial, pe Ioan Cotovu, institutor venit din Ismailul Basarabiei. Acesta a funcționat ca institutor-director până la pensie, având o activitate didactică laborioasă și a rămas în memoria localnicilor ca deținător al unei culturi solide și cu întreaga ființă dedicat profesiei sale. De-aici, poate, răsplata binemeritată, când în 1934 cetățenii urbei au realizat bustul dascălului care astăzi veghează în fața liceului al cărui nume îl poartă din anul 2000. Unul dintre fiii săi,Vasile Cotovu, îi va continua activitatea didactică la Hârșova vreme de peste 40 de ani organizând atât biblioteca cât și muzeul local.

Un fapt demn de reținut este acela că există o fotografie (se pare unicat) din anul 1884 făcută la Hârșova care cuprinde participanții la Conferința învățătorilor din Dobrogea din perioada august-septembrie același an, fotografie care ne întărește convingerea că învățământul din această localitate era deosebit de puternic și apreciat de moment ce are loc acest eveniment deosebit organizat doar la câțiva ani de la revenirea Dobrogei la patria mamă.

De-a lungul vremii, școala din Hârșova a avut diferite denumiri: Școala primară urbană de băieți și de fete, Gimnaziul ”Principele Mihai”, Gimnaziul Unic Hârșova, Școala Elementară, iar din septembrie 1955, Școala Medie de 10 ani, Școala Medie Mixtă, Liceul Hârșova, Liceul de cultură generală, Liceul Industrial, Liceul Real-Umanist, Liceul Teoretic ”Ioan Cotovu”.

De asemenea ca locații școlare a avut localul vechi - astăzi pe str.N. Țărcî - aflat în conservare si construit în 1902, localul Școlii Generale cu clasele I-VIII nr.1 de astăzi - pe str.Revoluției și în localul actual - pe str. Constanței.

În două rânduri doar, și pentru câțiva ani, din 1995 de la înființarea liceului, a funcționat doar cu clasele liceale, în rest fiind organizat cu clasele I-XI sau I-XII.

Înființarea cursurilor liceale aprobate prin Ord.M.I 3597/1955 și prin HCM 1564 din 27 iulie 1955, este meritul directorului de atunci al școlii elementare Hârșova, învățătorul Ioan Popescu, un neobosit și devotat pedagog, care a insistat pe lângă toate forurile ca și în Hârșova să existe cursuri liceale, deoarece elevii de aici și din zonă puteau să urmeze asemenea cursuri la distanțe foarte mari de localitățile natale. Așa se face că și până astăzi la acest liceu se înscriu elevi din oraș și din localitățile învecinate precum: Ciobanu, Ghindărești, Horia, Saraiu, Gârliciu, Dăeni, Topolog – județul Tulcea, Topalu, Crucea, Mărașu – județul Brăila, Giugeni – județul Ialomița, etc.

Colectivele de cadre didactice de la această școală, în bună parte foști absolvenți ai liceului de aici, au pregătit miile de absolvenți cu multă dăruire și responsabilitate, încât unii dintre aceștia lucrează astăzi în învățământul universitar sau preuniversitar, fiind medici, ingineri, ofițeri, economiști, juriști, preoți, jurnaliști de prestigiu.

Imagini
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Istoric
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Istoric
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Istoric
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Istoric
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Istoric
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Istoric
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Istoric
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Istoric
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Istoric
Liceul Teoretic Ioan Cotovu

Șos. Constanței, nr. 26, Loc. Hârșova, Jud. Constanța

Tel: 0241 870 316
Email: cotovusecretariat@gmail.com
Legislație

GDPR

© - Drepturi de autor - Liceul Teoretic Ioan Cotovu© - 2021. Creat de MLMedia