Proiect ROSE
ROSE

Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale (MEN) prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Proiectul este structurat în trei componente. Primele două sunt concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar (licee). A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

În cadrul grantului, sunt prevăzute 3 categorii de activități eligibile: activități pedagogice și de sprijin, activități extracurriculare și activități de renovare și dotare, mai exact o serie de mici lucrări de modernizare/reparare a spațiilor de școlarizare, respectiv achiziții de bunuri în scop educațional. În prima categorie sunt incluse activități remediale, tutorat, consiliere, coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltarea de abilități socio-emoționale, precum și activități specifice destinate elevilor provenind din grupuri dezavantajate. Grupa a doua de activități cuprinde vizite sau excursii de documentare, stagii de practică/internship, participare la diferite competiții, acțiuni destinate înființării/dezvoltării de rețele școlare etc.

In şcoala noastră, Proiectul ROSE a debutat în anul 2018, prin Acordul de grant nr.681/SGL/RII/02.10.2018, având ca titlu Viaţa Începe la Şcoala- V.I.S.

COORDONATOR DE GRANT:

·         prof. Petcu Marcel (2018 - 2019)

·         prof. Bujeniţă Alexandru (2019 - prezent)

Echipa de management de proiect:

·         Bujeniţă Alexandru

·         Răpeanu Rodica

·         Paraschiv Adela

·         Muscu Teodora

Activităţi de consiliere pentru carieră:

·         Dinu Georgeta

·         Geodoiu Floricel

·         Geodoiu Mariana

·         Holban Mariana

·         Purice Gabriela

·         Rugină Diana

·         Rugină Ionuţ

·         Stoian Dorina

·         Şerban Camelia

·         Sora Nicoleta

·         Bucşan Maria

·         Popescu Nicoleta

Activitate remedială:

·         Popescu Nicoleta

·         Ungurianu Profira

·         Stancu Theodora

·         Purice Gabriela

·         Marinescu Ion

·         Lupu Andreea-Oana

·         Manea Elena

·         Baciu Viorel

·         Bujeniţă Alexandru

·         Ungurianu Florin


Liceul Teoretic Ioan Cotovu

Șos. Constanței, nr. 26, Loc. Hârșova, Jud. Constanța

Tel: 0241 870 316
Email: cotovusecretariat@gmail.com
Legislație

GDPR

© - Drepturi de autor - Liceul Teoretic Ioan Cotovu© - 2021. Creat de MLMedia