Cluburi
Primaria HarsovaCLUBUL IMPACT MAXIM CLUBUL IMPACT MAXIM

CLUBUL IMPACT MAXIM 

Imagini
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - CLUBUL IMPACT MAXIM

Primaria HarsovaClubul de lectură- Cititori în noapte Clubul de lectură- Cititori în noapte

Clubul de lectură- Cititori în noapte s-a constituit în 2018, în preajma Sărbătorilor Crăciunului, ca o inițiativă a elevilor de la clasa a X-a A(an școlar 2017-2018), a unor eleve iubitoare de lectură- Teo Coroiu, Irina Felincioiu, Cătălina Blagă. Demersul nostru de atunci s-a construit în jurul ideii de libertate de alegere a lecturilor şi a dorinței de îmbinare a reflecţiei individuale cu abordarea dialogică, cu munca în echipă. Din anul 2019, Clubul de lectură are și o grupă de gimnaziu, foarte activă, foarte iubitoare de lectură.

Clubul de lectură reușește să pună, în același loc al strădaniei, obiectivul strategic de  dezvoltare a competenței de lectură, pornind de la plăcerea de a citi și de la atitudinea lor că lectura poate constituti un model de conduită intelectuală, în speranța conştientizării de către tineti a importanţei pe care o are lectura în structurarea personalităţii lor.

Primul obiectiv propus a fost acela de a cultiva şi dezvolta gustul pentru lectură. Am organizat multiple activități interdisciplinare şi interactive în cadrul Cercului de lectură pentru elevii de liceu și apoi și de gimnaziu, întâlniri în care elevii povesteau despre sentimentele și trăirile lor în momentele de lectură. Elevii își fac unii altora recomandări despre cum să citească, când să citească, în ce fel pot crea o atmosferă pentru lectură. S-a confirmat ideea de plecare că, cititorii își fac mai mult timp de lectură noaptea, așa cum a reieșit din primele discuții de club, discuții referitoare la numele clubului- Cititori în noapte. Toate aceste prime întâlniri au contribuit la dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi. Am organizat împreună ora de lectură, în spațiul școlii, aducând de acasă obiecte dragi, care sa ne creeze o stare de bine atunci când citim. În partea a doua a acestei ore, cititorii se opresc din citit pentru vreo oră și ceva și se pun pe povestit, cărțile deschid discuții despre vise, iubire, timp, familie, locuri de povești sau locuri de groază, flori, filme, fete și băieți, melodii și artiști îndrăgiți sau contestați. Aceste întâlniri ale Clubului au creat un grup cu elevi-cititori-personaje, reguli și activități despre care știe toată școala, însă pe care doar membrii o cunosc cu adevărat, ceea ce le oferă acestora multă stare de bine și recunoaștere socială. 

Un alt obiectiv urmărit a fost acela de a descoperi elevii talentaţi şi a-i încuraja în exercițiul creaţiilor literare, existând un fel de fobie a scrierii creative. În intâlnirile de Club, am prezentat manuscrise ale scriitorilor, am descris cât mai în detaliu munca de creație literară astfel încât elevii să constate că procesul scrierii poate fi de durată, că poate fi greoi, că necesită răbdare, perseverență, stări diferite și muncă. Atelierele au contribuit la cunoaşterea vieţii şi operei unor scriitori români și străini. Au avut loc în cadrul Clubului ateliere de scriere creativă pe diferite teme, cu speranța găsirii unei formule de succes a scrisului. Atelierele de lectură și scriere creativă constituie un prilej de a reinterpreta cărți citite dintr-o altă perspectivă a invitaților sau a colegilor de lectură, din perspectiva unui creator de literatură, dar reprezintă și un prilej de a descoperi un ceva nou pentru elevii prezenți, încurajând exprimarea liberă a impresiilor, sentimentelor, trăirilor provocate de lectură. Elevii au participat astfel cu mai mult curaj la competiții de scriere creativă, obținând rezultate frumoase și chiar extraordinare, ceea ce a confirmat talentul elevilor din Clubul de lectură. Efectele întâlnirii se propagă în viitor prin amprenta lăsată în sufletul elevilor și astfel, aceste întâlniri au devenit fapte existențiale ce au caracter constructiv și formator. 

Ceea ce este foarte important în Club este capacitatea de a transfera FRUMOSUL sub toate formele  sale, receptat din textele literare, în viaţa reală a elevilor, în comportamentul lor de zi cu zi, prin dezvoltarea gândirii critice și a capacității de a înțelege conceptul de valoare. Lectura oferă adolescenților si celor aflați la vârsta preadolescentină posibilitatea explorării unor lumi imaginare care trezesc trăiri diferite și diverse, sentimente, emoţii şi care aduc în atenția lor întâmplări şi destine umane fericite și mai puțin împlinite,  vieți adevărate în diversitatea şi complexitatea lor. În universul magic al cărţii, elevii-cititori descoperă o lume care le oferă modele de cinste, de adevăr, dreptate, înţelepciune. Mulți dintre ei au descoperit luminile şi umbrele sufletului adolescentin, care traversează provocări dintre cele mai devastatoare, precum și posibilitatea de a gândi proiecte de viitor. Am descoperit cu toții la Club faptul că, în toate cărțile lecturate, sunt personaje bune și personaje negative, care traversează diverse experiențe de viață, unele foarte asemănătoare cu ale elevilor din Club. Elevii din Club au descoperit că pot lua din cărți tot ceea ce îl interesează și că pot folosi acele informații în viața de zi cu zi, în relațiile de familie, în relațiile din clasa lor, în relațiile cu prietenii lor și, poate că, datorită cărților își va dori să fie bun, drept, altruist. Din relatările lor am aflat că lectura unei cărți poate aduce liniște interioară, deconectarea de la gândurile  uneori sumbre ale unei zile nereușite, fiind un fel de terapie pentru ei. Practicarea lecturii, frecventarea activităților de la Clubul de lectură îi evidențiază în sens pozitiv pe elevi în cadrul clasei de elevi, în cadrul școlii, în grupul de prieteni, ceea ce le-a atras aprecierea și respectul colegilor de clasă, precum și a persoanelor din jurul lor- frați, părinți, vecini, cunoștințe. Elevii au concluzionat faptul că, datorită cunoștințelor lor din cărțile lecturate, vor reuși să se facă plăcuți și apreciați în cât mai multe situații și medii sociale, devenind astfel oameni valoroși. 

Clubul de lectură- Cititori în noapte  este coordonat de prof. Stancu Theodora, prof. Elena Manea.  Activitatea Clubului este completată de CDȘ- Lectura și abilitățile de viață, disciplină opțională inclusă în oferta educațională a școlii noastre și susținută de cadrele didactice din Comisia metodică de limbă și literatură română.        


Imagini
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Clubul de lectură- Cititori în noapte

Primaria HarsovaClubul de dezbateri academice- Cotovu Debate Club Clubul de dezbateri academice- Cotovu Debate Club

Clubul de dezbateri academice- Cotovu Debate Club funcţionează în cadrul Liceului Teoretic ”Ioan Cotovu” din anul școlar 2009-2010 și din anul școlar 2015-2016 este afiliat la Asociația Română de Dezbateri, Retorică și Oratorie(regiunea Muntenia) şi a cooptat liceeni din cadrul Liceului Teoretic Ioan Cotovu, funcţionând în conformitate cu Regulamentul adoptat în cadrul şedinţei de constituire. Clubul de dezbateri academice asigură cadrul organizatoric al activităţii de dezbatere educaţională ce se desfăşoară în rândurile comunităţii academice, fiind prioritar pentru elevii de liceu care studiază in cadrul Liceului Teoretic Ioan Cotovu. El încurajează şi sprijină activitatea de exersare a abilitaţilor de comunicare în spaţiul public, de gândire critică și de argumentare logică, ascultarea activă, toleranță față de alte opinii și fair-play-ul.

Clubul de dezbatere are un număr de 15-17 elevi care frecventează Clubul. Conducerea întregii activităţi a Clubului  de dezbateri academice este asigurată de profesor Elena Manea, prof. Stancu Theodora, prof. Epifan Mihaela și de un grup de elevi, organizați după structura cluburi de dezbateri ARDOR. Profesorul coordonator-senior împreună cu elevii din structura de coordonare a Clubului își întocmesc Planul de activităţi pentru anul școlar, care este  comunicat celorlalți membri ai Clubuluiși supus aprobării conducerii liceului. Excepând perioadele de vacanţă şi al periodelelor de teze, Clubul se întruneşte o dată pe săptămână, pentru cel puțin două ore de lucru.

Activitatea Clubului a fost organizată sub forma unor activităţi de instruire şi exersare, cuprinzând activităţi specifice organizării si desfăşurării dezbaterilor academice, în format World Schools, după tematica realizată la început de an școlar:

1.Organizarea activității Clubului

2.Dezbaterea formală- principii, istoric

3.Debate-ul- formă structurată de dezbatere educațională

4.Elementele dezbaterii

5.ARGUMENTUL - Structura de bază a argumentului 

6.Tipuri de raționamente. Tipuri de argumente

7.Erori de argumentare

8.Contraargumentarea

9.Elemente de stil, retorică, oratorie

10.Olimpiada Tinerii Dezbat

11.Competiții de profil


CDȘ-ul Dezbatere, Oratorie și Retorică(OMEC nr.4074/21.04.2011) se află din anul 2012 în oferta educațională fiind susținut de prof. Manea Elena la clasa a XI-a, profil umanist, specializarea științe sociale, Elevii de la Club au primit de asemenea o bibliografie specifică pentru completarea și aprofundarea cunoștințelor.

Finanțarea pentru activitățile Clubului a fost asigurată din contribuții personale ale părinților elevilor, ale profesorului coordonator, ale Asociației ARATĂ CĂ ÎȚI PASĂ-HÂRȘOVA, precum și prin decontarea cheltuielilor de transport/cazare de către Liceu.

Activitatea Clubul de dezbateri academice a fost mediatizată prin pagina de facebook a Clubului. Clubul de dezbateri are o siglă proprie.


Imagini
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Clubul de dezbateri academice- Cotovu Debate Club

Primaria HarsovaClubul de cultură și civilizație rusă Clubul de cultură și civilizație rusă

Clubul de cultură și civilizație rusă din cadrul Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova își propune derularea de activități care să vină în sprijinul atât elevilor de etnie rusă, cât și celorlalți elevi, având ca obiectiv principal promovarea culturii, civilizației și a limbii ruse. Activitățile vor consta în seri literare, artistice, prezentări de carte rusească, seminarii de limbă și cultură rusească, expuneri de istorie și civilizație a spațiului rusesc, concursuri. Clubul derulează cel puțin o activitate pe lună și este coordonat de prof. Manea Elena, prof. Demid Dorina, prof. Epifan Mihaela. La inițiativa doamnei profesor Elena Manea, din anul școlar 2018-2019, la nivelul liceului a fost introdusă limbă rusă ca limbă maternă. De asemenea conducerea Liceului și-a propus  încheierea de parteneriate educaționale între Liceul Teoretic ”Ioan Cotovu” din Hârșova și licee similare din Federația Rusă. Colaborarea  Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” cu licee simulare din Federația Rusă presupune derularea de proiecte comune, realizarea de schimburi de experiență, pe teme alese de cele două echipe partenere, în domeniul  cultural/educațional. Proiectul educativ se realizează în cadrul parteneriatului Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”- Centru Rus de Cultură și Știință București, Casa de Cultură „Carsium” și Comunitatea Rușilor Lipoveni din Ghindărești. 

Scop- fomarea competențelor de comunicare interculturală în vederea realizării unui dialog eficient între oameni, culturi ce aparțin minorităților ce conviețuiesc în zona localității Hârșova, in mod deosebit cu minoritatea rușilor lipoveni.

Obiective: 

  dobândirea unor cunoștințe referitoare la limba, istoria, cultura, civilizația rusă

  promovarea tradițiilor și obiceiurilor rusești în spațiul școlar, comunitar, regional prin implicarea în activități

  păstrarea şi apărarea diversitații culturale a populaţiei școlare

Grupul țintă vizat- elevi-membri Clubul de cultură și civilizație rusă, elevi iubitori ai culturii ruse

Parteneri

Centrul Rus de Știință și Cultură București

Comunitatea Rușilor Lipoveni din Ghindărești

Casa de Cultură „Carsium” Hârșova

1. Finanțarea

Asociația ARATĂ CĂ ÎȚI PASĂ- Hârșova- sponsorizare S.C. DIAL S.R.L.

Cărți, materiale promoționale - Centrul Rus de Știință și Cultură București
Imagini
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Clubul de cultură și civilizație rusă

Primaria HarsovaCotovu Robot Cotovu Robot

Cotovu Robot

Imagini
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Cotovu Robot
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - Cotovu Robot

Primaria HarsovaG.L.T Forever scouts Hîrşova G.L.T Forever scouts Hîrşova

Scopul clubului este de a atrage cât mai multă lume către voluntariat. G.L.T se ocupă cu jocuri; ne jucăm şi învățăm din ele.Vă aşteptăm şi pe voi! 

Imagini
Liceul Ioan Cotovu - Harsova - G.L.T Forever scouts Hîrşova
Liceul Teoretic Ioan Cotovu

Șos. Constanței, nr. 26, Loc. Hârșova, Jud. Constanța

Tel: 0241 870 316
Email: cotovusecretariat@gmail.com
Legislație

GDPR

© - Drepturi de autor - Liceul Teoretic Ioan Cotovu© - 2021. Creat de MLMedia